โค้ดไม่คิด

เพราะเราเชื่อว่า Code เป็นมากกว่าตัวอักษรที่ร้อยเรียงกัน มารับอาหารสมองพร้อมเสิร์ฟกันเถอะ!

โปรแกรมเมอร์ชวนคุย

เรื่องราวเกี่ยวทั่วๆไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและชีวิตโปรแกรมเมอร์ ทั้งแปลมาบ้างเขียนเองบ้าง ชวนคุยกันไปอ่านเพลินๆได้สาระ

โค้ดไม่คิด-office

Android

สารพันเรื่องราว Android Development แต่จะไม่ใช่บทความสอนเขียน Android Application จะเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้ Library ใหม่ๆ หรือ tip & trick ในการทำงานพัฒนา Android Application

เรื่องเบ็ดเตล็ด

แนะนำและรีวิวข้าวของเครื่องใช้สำหรับ โปรแกรมเมอร์ หรือ Developer เรียกว่าป้ายยาผู้อ่านก็ได้ 😅