โค้ดไม่คิด
โปรแกรมเมอร์คิด

เพราะเราเชื่อว่า Code ไม่สามารถเรียงต่อกันเองได้ แต่โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ร้อยเรียงโค้ดให้ทำงานได้อย่างใจ

โปรแกรมเมอร์ชวนคุย

เรื่องราวเกี่ยวทั่วๆไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและชีวิตโปรแกรมเมอร์ ทั้งแปลมาบ้างเขียนเองบ้าง ชวนคุยกันไปอ่านเพลินๆได้สาระ

โค้ดไม่คิด-office

Android โปรแกรมเมอร์

สารพันเรื่องราว Android Development แต่จะไม่ใช่บทความสอนเขียน Android Application จะเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้ Library ใหม่ๆ หรือ tip & trick ในการทำงานพัฒนา Android Application

โปรแกรมเมอร์เบ็ดเตล็ด

แนะนำและรีวิวข้าวของเครื่องใช้สำหรับ โปรแกรมเมอร์ หรือ Developer เรียกว่าป้ายยาผู้อ่านก็ได้ 😅

โต๊ะทำงาน-ไฟ-led-เส้น