5 อุปนิสัยของ Developer และ โปรแกรมเมอร์ที่ดี

developer-โปรแกรมเมอร์

5 คือรายการคร่าวๆที่ลองไปประยุกต์ใช้แล้วอาจทำให้เราพัฒนาในสายงาน โปรแกรมเมอร์ หรือ Developer ที่ดีขึ้น

1. โปรแกรมเมอร์ที่ดีควรให้ความสำคัญกับธุรกิจด้วย

บางครั้ง Developer อย่างเราอาจให้ความสำคัญกับ Tech Stack, Structure ของโค้ด, tool หรือ technology มากเกินไป จนหลงลืมไปว่าโค้ดที่เรากำลังเขียนอยู่นั้นมีจุดประสงค์อย่างไรในทางธุรกิจ ดังนั้นถึงแม้ว่าหน้าที่ของ Develop คือการเขียนโค้ดแต่ไม่ควรสนใจเพียงแต่ เรื่องเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว บางทีคุณอาจจะลองถามตัวเองดูว่า สิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นนั้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจรึเปล่า หรือ เราใช้เวลามากเกินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นนัก

2. เมื่อคุณคิดว่างานเสร็จแล้ว… 𝐑𝐞𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 จ้า

สำหรับ Developer ที่เริ่มทำงานใหม่ๆอาจคิดว่างานเสร็จแล้วหลังจากที่เราเขียนโค้ดให้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการ แต่จริงๆแล้วหลังจากเราเขียนโค้ดเสร็จถ้ามีเวลาก็ควรมาเช็คดูว่าสิ่งที่เราเขียนไปนั้นอ่านง่ายไหม และ Developer คนอื่นสามารถมาทำงานต่อได้รึเปล่า การค่อยๆ Refactor โค้ดของเราไปทีละนิดนั้นย่อมดีกว่าการเจอปัญหาแล้วมา Refactor ครั้งใหญ่ทีหลัง

3. อย่าทำอะไรซ้ำๆ

เคยไหมเวลาเขียนโค้ดไปแล้วรู้สึกว่า เอ… อันนี้มันคุ้นๆนะ เหมือนเคยเขียนโค้ดนี้ไปแล้วนี่นา สถานการณ์แบบนี้คือสิ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะการใช้โค้ดเหมือนกันหลายๆที่ในโปรเจคนั้นจะทำให้เราทำงานกับโค้ดชุดนี้ยากขึ้นเช่นถ้าเราต้องการเปลี่ยน Logic เราก็ต้องไปไล่เปลี่ยนทีละจุดซึ่งก็อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิด Bug มากขึ้นถ้าไม่ระวังให้ดี ดังนั้นเราควรทำตามหลักการ DRY(Don’t Repeat Youself) กล่าวคือถ้าคุณเริ่มเขียน โค้ด หรือ Logic ซ้ำกับของที่มีอยู่เมื่อไรพยายาม Refactor ให้โค้ดชุดนั้นเล็กลงและทำให้มันสามารถ Reuse ได้ในส่วนอื่นของโปรเจค

4. 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭 ใน 𝐠𝐢𝐭 ให้เล็กๆ

commit โค้ดว่า “fixed bug” นั้นอาจไม่ commit message ที่ดีนัก การค่อยๆเขียนโค้ดทีละนิดและ commit ด้วย commit message ที่ละเอียดนั้นจะทำให้เรา revert commit ที่มีปัญาหาเวลาเกิด Bug ขึ้นได้ง่าย อีกทั้งเวลาทำโค้ดรีวิว ผู้รีวิวก็จะเข้าใจโค้ดของเราได้ง่ายเพราะ commit message ได้อธิบายงานที่ทำลงไปทั้งหมดแล้ว การแก้โค้ดเป็นจำนวนมากแล้ว commit เพียงครั้งเดียวจะทำให้เราไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรกันที่โดนแก้ไปใน commit นี้

5. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐲 นั้นสำคัญ

การเขียนโค้ดให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งโปรเจคนั้นจะทำให้การบำรุงรักษาโค้ดง่ายขึ้นในระยะยาว สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเลือก Style Guide ให้กับโค้ดของเรา เราสามารถใช้ Linterมาช่วยเช็คด้วยก็ได้โดย Linter ก็จะแตกต่างกันตามภาษาและ Framework ที่ใช้ จากนั้นอย่างที่สองคือการตั้งชื่อ ตัวแปร, Method และ Class ไปในทางเดียวกัน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *