เกี่ยวกับเรา

Established in 2019

โค้ดไม่คิดได้สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆในสายงานอาชีพโปรแกรมเมอร์ หรือ Developer โดยหวังให้ทั้งผู้เขียนและผู้อ่านเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพนี้ไปพร้อมๆกัน

การเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และในสายอาชีพที่ทำงานกับเทคโนโลยีอย่างเรานั้น แค่ไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็เหมือนกับเดินถอยหลังแล้ว ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะศึกษาและ Update ความรู้ให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่เสมอ โดยโค้ดไม่คิดหวังจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้อ่านจะมาเก็บเกี่ยวข้อมูลและความรู้ เราอยากเป็นเหมือนร้านอาหารที่พร้อมให้ผู้ทานมารับอาหารสมองพร้อมเสิร์ฟได้ทุกวัน!

ขอบคุณ

โค้ดไม่คิด