หนทางสู่การเป็น Blockchain Developer และบริษัทที่เปิดรับในไทย

blockchain-developer

Blockchain เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน Technology ที่เติบโตและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วที่สุดในยุคปัจจุบัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Blockchain Developer คืออะไร? จากนั้นก็มาดูว่า Blockchain Developer นั้นมีกี่รูปแบบ หลังจากนั้นเราจึงจะมาทำความเข้าใจว่า ต้องมี Skill อะไรบ้างที่จำเป็นในการเป็น Blockchain Developer รวมไปถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของอาชีพนี้ และท้ายที่สุดเราก็จะมาดูกันว่ามีบริษัทไหนที่เปิดรับ Blockchain Developer และ เงินเดือนโดยเฉลียนของอาชีพนี้อยู่ที่เท่าไร

Blockchain คือ อะไรแบบสั้นๆ

Blockchain เป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดย Blockchain คือการเก็บข้อมูลในเครือค่ายที่ทำให้ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง แก้ไขโดย Blockchain จะเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์กลาง(Decentralalize) ข้อมูลที่จะถูกแชร์และจัดเก็บเป็นสำเนาไว้ในเครื่อง(Block) ของทุกคนที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันเสมือนห่วงโซ่ (Chain) โดย Transaction จะได้รับอนุญาต ต่อเมื่อเครื่องในเครือข่ายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามันถูกต้อง

โดยเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างมากในระบบ สกุลเงินดิจิตอล หรือ Cryptocurrency ที่เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน

ใครคือ Blockchain Developer?

Blockchain Developer คืออาชีพที่รับผิดชอบการสร้างและพัฒนา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ blockchain

โดย Blockchain Developer จะพัฒนา Transaction ที่ปลอดภัยจากการสร้างระบบและ software เพื่อเก็บข้อมูลและป้องกันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากภายนอกหรือการแฮก

Blockchain Developer มีกี่แบบ?

โดยหลักๆแล้ว Blockchain Developer นั้นมี 2 แบบคือ Core Blockchain Developer และ Blockchain Software Developer

Core Blockchain Developer

Core developer นั้นจะเตรียม Protocol ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลแบบ block chain โดยจะรับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างของระบบ Blockchain รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนา Consensus protocol

Blockchain Software Developer

Blockchain Software Developer จะสร้างและ software ขึ้นมาจาก solution ที่ Core Blockchain Developer วางไว้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะรับผิดชอบการสร้าง และใช้งาน Smart Contract และพัฒนา dApps หรือ decentralized apps

Skill ที่จำเป็นในการเป็น Blockchain Developer

การที่เราจะเป็น Blockchain Developer ได้นั้นเราต้องมี Technical Skill เฉพาะสำหรับอาชีพนี้

เข้าใจโครงสร้างของ Blockchain

เราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Blockchain อย่างถ่องแท้ เช่น ระบบทำงานอย่างไร concept ที่สำคัญเช่น Hash function, Distribute ledger technology และ Consensus Protocol

Data Structure และการเขียนโค้ด

จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น developer สายในความรู้ด้าน datastructure และการเขียนโค้ดก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่เราควรรู้อยู่แล้วและ skill นี้คือที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะเป็น Blockchain Developer เพื่อที่เราจะสามารถ เล่นและปรับแต่งระบบให้ตรงกับ requirement ที่ได้มา

การสร้าง Smart Contract

Smart Contract เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยี Blockchain โดยภาษา Solidity นั้นถูกใช้เพื่อเขียน Smart Contract 

ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Crytography

Blockchain นั้นใช้ Algorithm Cryptography ที่มีประสิทธิอย่างมาก ความรู้ด้าน Cryptography จะช่วยให้เราพัฒนา service ของ Blockchain ได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทที่เปิดรับ Blockchain Developer

ด้วยแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี Blockchain ทำให้ความต้องการในต่ำแหน่งงานนี้มีสูงขึ้นในไทยก็เห็นมีบริษัทใหญ่เปิดรับตำแหน่ง Blockchain Developer แล้วเช่น

  • KBTG 
  • Bangkok Bank
  • SCB 10X
  • SCG
  • Ookbee
  • Accenture

โดยส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งที่เห็นมาจะต้องการ Developer ที่เคยทำงานด้าน Front-end/ Back-end หรือ Full stack มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และมีความรู้ด้าน Blockchain ด้วย ดังนั้นหากใครอยากเป็น Blockchain Developer โดยเริ่มต้นจากศูนย์ ก็ควรเริ่มจากการฝึกความสามารถงานด้าน Front-end หรือ Back-end ก่อนซักพักนึงค่อยต่อยอดความรู้ด้าน Blockchain เสริมเข้าไป

เงินเดือนเท่าไร?

เราจะพูดถึงตัวเลขเงินเดือนในประเทศไทยอ้างอิงจาก SCB 10x อาชีพ Blockchain Developer เปิดรับสมัครโดยมีเงินเดือนอยู่ที่ 50,000 – 150,000 บาท

แหล่งอ้างอิง

https://blog.devgenius.io/roadmap-to-becoming-a-blockchain-developer-bb4a08cc3b03

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *